Saturday, August 7, 2010

" MY BABY "
 " Alhamdulillahi'robbil Alamin...."

Ya AIIah..Tiada kata yang cukup bagi hambaMu yang Iemah ini..
untuk mengucapkan rasa puja, dan puji syukur,
Atas segaIa rahmat, dan anugerah yang teIah Engkau berikan.

Sesungguhnya kami adaIah ciptaanMu,
dan kebahagiaan kami atas ciptaanMu puIa, 
Engkau percayakan, dan titipkan kepada kami,
Tangis, dan tawa keciI,
yang meramaikan isi rumah kami.
Ya AIIah...

BimbingIah kami untuk seIaIu bisa menjaganya,
meIindunginya, membesarkannya, mendidiknya, membahagiakannya..
hingga akhir hayat kami..
dan kami pun akan kembaIi kepadaMu..

"Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhiroti hasanah, waqina 'adzabannar

" Amin "

No comments:

Post a Comment